Změkčování vody

Tvrdá voda se podepíše na každé věci, které se dotkne, ale jak vzniká?
Při průchodu dešťové vody atmosférou díky oxidu uhličitému ve vzduchu dochází ke vzniku slabého
roztoku kyseliny uhličité. Když se tato voda vsákne do půdy, může díky své kyselosti snáze rozpouštět
látky nacházející se v podloží, jakými jsou třeba vápenec nebo křída. Vzniká roztok obsahující
rozpustné soli, minerály. Protože tvrdá voda je voda s vysokým obsahem minerálů, zásadní je,
skrz jaké podloží po své cestě protéká. Podle toho kolik s sebou při rozpouštění hornin strhne
minerálů v nich obsažených, je pak tvrdá. Tvrdost může být trvalá a přechodná. Trvalá je způsobena
chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Přechodná je způsobena hydrogenuhličitanem vápenatým
(Ca(HCO3)2). Ten se může například varem přeměnit na uhličitan vápenatý (CaCO3), což je vodní
kámen. Vodní kámen se usazuje jak na povrchu van, umyvadel, baterií, tak i uvnitř potrubí.
Jak se vodního kamene účinně zbavit?
Jednou z možností je použití elektromagnetické úpravy vody. Pomocí tohoto principu se mimo jiné
opět vytváří velmi slabý roztok kyseliny uhličité (sodovka), který narušuje i již starý usazený vodní
kámen (uhličitan vápenatý). Mapy na bateriích atd. mají na svědomí převážně hydrogenuhličitany.
Jejich ionty, které jsou elektromagnetickým polem pozměněny natolik, že se přestanou usazovat.
Takto upravená voda si podrží tyto vlastnosti podle zahraničních pramenů asi 5-7 dní. Toto je
dostatečně dlouhá doba na to, aby upravená voda prošla systémem a skončila v kanalizaci.

Nabídka